logo ЧорноморНДIпроектосновнi вiдомостiblasdari@optima.com.ua
основнi вiдомостiпроектуванняiнженернi вишукуваннянаучнi дослiдженняiнжiнiрiнгпоштаголовна сторiнка

Вас вітає ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” - Державне підприємство „Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут морського транспорту”, заснований в 1930 році, як базова проектно-вишукувальна організація для морського будівництва на Чорноморсько-Азовському та Дунайському басейнах.

Основні напрямки діяльності інституту:
- комплексне проектування морських портів, судноремонтних підприємств, об'єктів інфраструктури морського і річкового транспорту;
- інженерні дослідження на суші і на акваторіях (геологія, гідрологія, геодезія);
- наукові дослідження у галузі морської гідротехніки;
- екологічні дослідження і рішення по захисту навколишнього природного середовища від впливу об'єктів, які проектуються та експлуатуються;
- інжиніринг;

ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” володіє державними ліцензіями на право здійснення будівельної діяльності в Україні і в Російській Федерації, є лауреатом державних премій за проектування ряду важливих об'єктів (Іллічівський порт, Іллічівський судноремонтний завод, Одеський морський вокзал, Новоросійський порт);
є:
• базовою організацією по стандартизації і нормуванню в галузях морської гідротехніки, технологічного проектування морських портів, судноремонтних підприємств, морських каналів;
• територіальною організацією Держбуду України по напряму "Морський транспорт";
• колективним членом Української асоціації якості, Одеської регіональної торговельно-промислової палати;
здійснює свою виробничу діяльність в контрольованих умовах встановлених Міжнародною сертифікаційною організацією "Bureau Veritas Quality International" та Регістром судноплавства України системою менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2000 (сертифікат №179084 і №UA 2.036.1207 відповідно);
співробітничає з профільними фірмами провідних країн світу: США, Німеччини, Англії, Франції, Італії та ін.

ДП „ЧорноморНДІпроект” має в розпорядженні:
Контингент висококваліфікованих фахівців зі всіх напрямів діяльності інституту, серед яких академік і та член-кореспондент Транспортної Академії Наук України (ТАУ), 4 академіка і 5 членів-кореспондентів Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи (МАНЕБ), 1 доктор технічних наук і 2 кандидата технічних і економічних наук.
Головний корпус - площею 7200 м2
Лабораторний корпус - площею 4100 м2
Експериментальну установку ЕКУС-1 для дослідження моделей і елементів гідротехнічних споруд.
• Сучасну локальну комп'ютерну мережу, високоякісні принтери, сканери і плоттери форматів A3 - A0, графічні і текстові редактори, прикладні програмні засоби, високопродуктивну копіювально-розмножувальну техніку провідних фірм миру.

У складі ДП „Чорноморндіпроект” проектні і дослідницькі відділи:
проектування портів і судноремонтних заводів, гідротехнічних споруд з сектором організації будівництва, архітектурно-будівельний, сантехніки і промпроводок, електропостачання і автоматизації, зв'язку і електрорадіонавігації; інженерної екології; інженерних вишукувань, інженерної геодезії; кошторисів і нормативів; автоматизації проектування;
науково-дослідні підрозділи:
лабораторія гідравлічних досліджень і портових акваторій; лабораторія досліджень конструкцій гідротехнічних споруд; сектор дослідження підвалин споруд.
У технічному архіві інституту зберігається більше 90 тисяч томів технічної документації практично по всіх портах, судноремонтних заводах та інших підприємствах морського транспорту Чорноморського, Азовського і Дунайського басейнів, починаючи з 1930 року, зокрема близько 6 тис. томів з інженерних вишукувань.
Фонд проектного кабінету містить більше 500 найменувань проектних документів і близько 1400 стандартів, крім того в електронному вигляді - дві нормативні бази документів по будівництву в Україні і в Росії (близько 5000 стандартів).