logo ЧорноморНДIпроектосновнi вiдомостiblasdari@optima.com.ua
основнi вiдомостiпроектуванняiнженернi вишукуваннянаучнi дослiдженняiнжiнiрiнгпоштаголовна сторiнка

Вас вітає ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” - Державне підприємство „Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут морського транспорту”, заснований в 1930 році, як базова проектно-вишукувальна організація для морського будівництва на Чорноморсько-Азовському та Дунайському басейнах.

Основні напрямки діяльності інституту:
- комплексне проектування морських портів, судноремонтних підприємств, об'єктів інфраструктури морського і річкового транспорту;
- інженерні дослідження на суші і на акваторіях (геологія, гідрологія, геодезія);
- наукові дослідження у галузі морської гідротехніки;
- екологічні дослідження і рішення по захисту навколишнього природного середовища від впливу об'єктів, які проектуються та експлуатуються;
- інжиніринг;

ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” володіє державними ліцензіями на право здійснення будівельної діяльності в Україні, є лауреатом державних премій за проектування ряду важливих об'єктів (Іллічівський порт, Іллічівський судноремонтний завод, Одеський морський вокзал, Новоросійський порт);
є:
• базовою організацією по стандартизації і нормуванню в галузях морської гідротехніки, технологічного проектування морських портів, судноремонтних підприємств, морських каналів;
• колективним членом Одеської регіональної торговельно-промислової палати.

Науково-технічна продукція інституту розробляється в контрольованих умовах, визначених Системою Менеджменту Якості згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, сертифікованою Bureau Veritas Certification № UA228563 з терміном дії до 26 серпня 2020 р.

Інститут має також:
- Свідоцтво про визнання Регістра судноплавства України. № СВ 22-4-05-17 з терміном дії до 15.02.2022 р.
- Дозвіл № 229.15.51 Територіального Управління Держпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки терміном дії до 15.07.2020 р.;
- Ліцензію Серія АД№037776 Державної інспекції техногенної безпеки України на проектування систем пожежогасіння на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику з пожежної безпеки, термін дії ліцензії – необмежений.
ДП «ЧорноморНДІпроект» є членом Української Асоціації Якості (Свідоцтво С № 15012).

ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” має в розпорядженні:
Контингент висококваліфікованих фахівців зі всіх напрямів діяльності інституту, серед яких академік і та член-кореспондент Транспортної Академії Наук України (ТАУ), 4 академіка і 5 членів-кореспондентів Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи (МАНЕБ), 1 доктор технічних наук, 2 кандидата технічних і економічних наук і кандидат географічних наук.
Головний корпус - площею 7200 м2
Лабораторний корпус - площею 4100 м2
• Сучасну локальну комп'ютерну мережу, високоякісні принтери, сканери і плоттери форматів A3 - A0, графічні і текстові редактори, прикладні програмні засоби, високопродуктивну копіювально-розмножувальну техніку провідних фірм миру.

У складі ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” проектні і дослідницькі відділи:
проектування портів і судноремонтних заводів, гідротехнічних споруд з сектором організації будівництва, архітектурно-будівельний, сантехніки і промпроводок, електропостачання і автоматизації, зв'язку і електрорадіонавігації; інженерної екології; інженерних вишукувань, інженерної геодезії; кошторисів і нормативів; автоматизації проектування;
науково-дослідні підрозділи:
лабораторія гідравлічних досліджень і портових акваторій; лабораторія досліджень конструкцій гідротехнічних споруд.
У технічному архіві інституту зберігається більше 90 тисяч томів технічної документації практично по всіх портах, судноремонтних заводах та інших підприємствах морського транспорту Чорноморського, Азовського і Дунайського басейнів, починаючи з 1930 року, зокрема близько 6 тис. томів з інженерних вишукувань.
Фонд проектного кабінету містить більше 500 найменувань проектних документів і близько 1400 стандартів, крім того в електронному вигляді - дві нормативні бази документів по будівництву в Україні (близько 5000 стандартів).

У складі проектних підрозділів ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ», що виконують проектно-кошторисну документацію об’єктів інфраструктури як морського та річкового транспорту, так і інших об’єктів промислового та цивільного призначення, відділ зв’язку та електрорадіонавігації розробляє такі розділи вказаної документації.
1. Системи дротового зв’язку (телефонна, включаючи IP-телефонію, дротове мовлення та гучномовне оповіщення, технологічний гучномовний зв'язок, лінійно-кабельні споруди та ін.).
2. Технічні засоби автоматизованих систем управління та інформатизації (комп’ютерна мережа, включаючи структуровані кабельні системи – СКС, системи передачі даних на базі технології Wi-Fi).
3. Системи відеонагляду (діспетчерського, охранного й технологічного призначення).
4. Системи обліку автомобільного й залізничного транспорту.
5. Системи радіозв’язку (морської та сухопутної рухомих служб).
6. Супутниковий зв'язок, базові станції систем мобільного зв’язку, радіорелейні линії зв’язку.
7. Техничні засоби систем безпеки об’єктів (пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу, охранна, периметральна сигналізація, системи контролю та управління доступом, контроль дії персоналу охорони).
8. Зв'язок і сигналізація в системі НС и ЦО. Мережі виявлення й оповіщення в межах гідротехнічних споруд у складі документації «Автоматизована система раннього виявлення виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення».
9. Системи та об’єкти забезпечення безпеки мореплавства (системи й об’єкти регулювання руху суден, система лазерної швартовки суден та ін.)
10. Интегровані мережі з використанням єдиної середи передачі, комуникаційного активного й пасивного обладнання для систем зв’язку, сигналізації, передачі даних і відеонагляду.
11. Оцінка впливу електромагнітних полів (ЕМП) на навколишнє середовище. Заходи з охорони навколишнього середовища від впливу електромагнітних полів радіотехнічного обладнання.

Проектування вказаних систем ведеться у відповідності до діючої нормативної документації з використанням сучасних технологій і новітніх технічних засобів в області телекомунікацій.
Одним з найважливіших напрямків роботы відділу – розробка проектної документації систем і об'єктів забезпечення безпеки мореплавства.
До них слід віднести Служби та обєкти регулювання руху суден – Регіональні служби, Центри й Пости регулювання руху суден, автоматизовані радіолокаційні й телевізійні пости:
- регіональна служба регулювання руху суден «Дунай» на українській ділянці р.Дунай, що складається з сімох об’єктів;
- регіональна СРРС Бугсько-Дніпровського регіону з ЦРРС «Руська коса» в складі сімох об’єктів;
- СРРС в портах Одеса, Чорноморськ, Южний і Маріуполь.
Обладнання берегових об’єктів автоматичної інформаційної системи (АІС) для підвищення рівня безпеки мореплавства, захисту навколишньої середи й підвищення ефективності використання систем управління руху суден у територіальних водах України, а також для передачі інформації про суда та їх вантажі до берегових служб зацікавлених відомств.
Берегові радіостанції Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки (ГМСЗБ) морських районів А1 и А2 в зоні відповідальності України споруджені за розробленими нами проектами:
- морського району А1 у портах Маріуполь, Бердянськ;
- передавальна радіостанція морського району А2 на мисі Великий Фонтан.
Обладнання Контрольно-коригуючих станцій DGPS/ГЛОНАСЗ на території діючих маяків Одеський (мис Великий Фонтан) і на острові Зміїний встановлене також за проектною документацією інститута.
Під час проектування гідротехнічних споруд для прийому суден з небезпечними вантажами й крупнотоннажних суден з метою оказання допомоги лоцманській службі та моніторингу стану судна в процесі стоянки його у причала передбачається використання систем лазерної швартовки суден на базі лазерних сенсорів (датчиків).